Sıkça Sorulan Sorular

 

SORU 1: Bir dönemde almam gereken ders yükü nedir?

 

Öğrenci, öğretim programında da olduğu üzere dönemde 30 AKTS yükünü tamamlamalıdır. Ancak öğrencinin alttan başarısız dersi olması durumunda bu derslere öncelikli kayıtlanmak üzere 40 AKTS’ye kadar kayıtlanabilir. Fakat öğrenci mezuniyet aşamasına gelmiş ise sadece bu öğrenciler için OBIS 40+1 Ders AKTS’ye kadar kayıtlanma imkanı tanımaktadır.

 

SORU 2: Üstten ders alabilir miyim?

 

Öğrenci, dönem derslerini aldıktan sonra 40 AKTS’ye kadar üstten ders alabilir. Akademik danışmanın olumlu görüşüyle önceki yarıyıllardaki derslerinden başarısız olmaması ve GNO’sının 3,00 ve üzerinde olması durumunda, öğrenci bulunduğu yarıyılda bir yarıyılda alınmasına müsaade edilen toplam 40 AKTS miktarını aşmayacak şekilde üçüncü yarıyıldan itibaren üst yarıyıldan da ders veya dersleri alabilir.

 

SORU 3: Başka bir üniversiteden alıp geçtiğim bir dersleri saydırabilir miyim?

 

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin “MADDE 14 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren en geç yedi iş günü içinde, ek kontenjanla kayıt yaptıran öğrenciler ise kesin kayıt tarihinin bitiminden sonraki ilk beş iş günü içerisinde bölüm-program başkanlığına başvurmaları halinde daha önceki mezun olduğu veya ilişik kestiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu ve en az CC harf notuna sahip olması şartıyla muafiyete başvurabilirler. Ayrıca muafiyet için başvuruda bulunacağı derslerin içeriğinin uygun olması, AKTS veya ulusal kredisinin eşit veya yüksek olması gerekir. Öğrenci, CC harf notu altında DC, DD, FD ve FF gibi başarı notlarının olması durumunda ilgili derslerin devamını almak zorundadır. Bu fıkrada belirtilen süreler dışındaki başvurular dikkate alınmaz ve sonraki dönemlerde yeniden intibak talebinde bulunulamaz.’’ Göre yapılmaktadır.

 

SORU 4: Derse devam etmeme rağmen başarısız olursam bir sonraki yıl dersi tekrar aldığımda devam zorunluluğum olacak mı?

 

Devamsızlıktan kalınmamış ise öğrencinin ders devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bununla birlikte öğrencinin derse kayıtlanması ve dersin gereklerini (ödev, sınav vb.) yerine getirmesi gerekir.

 

SORU 5: Genel kültür veya Meslek bilgisi seçmeli dersten başarısız oldum. Seçmeli grupta kaldığım dersin aynısı yerine o grupta yer alan başka bir derse kayıtlanabilir miyim? Ya da kaldığım ders bir sonraki yıl açılmazsa o grupta açılan başka bir seçmeli derse kayıtlanabilir miyim?

 

Bir öğrenci, almış olduğu herhangi bir Genel Kültür veya Meslek bilgisi seçmeli dersten başarısız olduğunda yerine aynı seçmeli ders grubundan başka bir seçmeli ders alamaz. Dersin açılmaması durumunda başka bir seçmeli ders alınabilir. Yeni alınan derste devam koşulunu da yerine getirmek zorundadır.

 

SORU 6: Teorik dersler ile uygulamalı derslerin devam zorunluluğu aynı mı?

 

Birim tarafından aksi belirlenmedikçe her öğrenci kuramsal derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine katılmak zorundadır.

 

SORU 7: Ders kayıt sürecinde sorun yaşamam durumunda hangi sırayla çözüm aramam gerekir?

 

Öğrencilerin ders kayıt sürecinde sorun yaşamaları durumunda aşağıda belirtilen sil sileyi izleyerek sorunlarına çözüm aramaları gerekmektedir. Birinci basamaktan başlayıp, sırayla sonraki basamakları takip etmeleri gerekmektedir. Örneğin, birinci basamakta sorununuz çözülmemişse ikinci basamağa geçip Anabilim Dalı başkanınıza ulaşmanız gerekmektedir.

  1. Basamak: Akademik danışmanınız
  2. Basamak: Anabilim dalı başkanınınız
  3. Basamak: Bölüm başkanınız
  4. Basamak: Bölüm Sekreterliği Öğrenci İşleri
  5. Basamak: Dekanlık
  6. Basamak: Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

SORU 8:  Kaydımı sildirmek istiyorum ne yapmalıyım?    

                                                        

Kaydını kendi isteği ile sildirmek isteyen öğrenciler Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunmalıdırlar.

 

SORU 9:  Ders Kayıt yenileme sırasında yanlışlık yapılırsa ne yapılmalıdır?

 

Kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılacak yanlışlıklar Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders ekle-sil tarihlerinde danışman öğretim elemanı yardımı ile düzeltilebilir.

 

SORU 10: Diplomamı nasıl alabilirim?

 

Mezun öğrencilerimiz diplomalarını Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına T.C. kimlik belgeleriyle ve öğrenci kimlik kartıyla bizzat kendileri gelerek hafta içerisinde mesai saatlerinde alabilirler. Diploma ileriki yıllarda da alınabilir. Diploma alımıyla ilgili son bir tarih bulunmamaktadır.

 

SORU 11: Diplomamı benim yerime başka birisi alabilir mi?

 

Diplomanızın sizin yerinize bir başkasının alabilmesi için ilgili kişiye noter vekâleti aslını vermeniz gerekir. Noter vekaleti olmadan diplomanızın teslimi mümkün değildir.

 

SORU 12: Ne zamana kadar kayıt dondurma başvurusunda bulanabilirim?

 

Kayıt dondurma başvuruları Fakülte Yönetim Kurulunun uygun göreceği mazeretler dikkate alınarak yapılır. Bir öğrenci en çok 1 yıl kayıt dondurma talebinde bulunabilir.

 

SORU 13: Öğrenci belgesi nasıl alabilirim?

 

Öğrencilerimiz e-devletten öğrenci belgelerini alabilirler. Ayrıca Öğrenci Bilgi Siteminde belge talebi kısmından da talepte bulunabilirler.

 

SORU 14: Transkriptimi nasıl alabilirim?

 

Öğrencilerimiz e-devletten öğrenci belgelerini alabilirler. Ayrıca Öğrenci Bilgi Siteminde belge talebi kısmından da talepte bulunabilirler.

 

SORU 15: Başka bir üniversiteye geçiş yapacağım. Kayıtlı olduğum programın ders içeriklerini nasıl alabilirim?

 

Fakültemiz Bölüm web sayfalarında ders içerikleri mevcuttur.  Ders içeriklerine ulaşamamanız durumunda Bölüm Sekreterliği büromuzla da iletişime geçebilirsiniz.

 

Soru 16: Öğrenci işleri bağlamında yaşadığım sorunlarıma nasıl çözüm bulabilirim?

 

Sorunlarınız için bölüm sekreterliği bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Soru 17: İkinci sınıf öğrencisiyim. Birinci sınıfta okurken ikinci sınıf derslerinden üstten ders aldım ve üstten aldığım derslerimi başarıyla verdim. İkinci sınıfa geçtiğimde ikinci sınıf derslerim için kayıt olduğumda 30 AKTS dolmadı. Bu bir sorun mudur?

 

Üst dönemden ders alıp, başarıyla verdiğiniz için bir sonraki yılda dönem dersleriniz 30 AKTS’niz dolmayacaktır. Bu bir sorun değildir. Ancak önerimiz üstten ders almanız yerine her zaman içinde bulunduğunuz dönem derslerine kayıt olmanız, derslerinizi döneminizle uyumlu bir biçimde sürdürmeniz ve derslerinizi başarıyla vermenizdir.

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.