Filtrele

İdari Personel10
İbrahim YAPICI
Fakülte Sekreter V.
iyapici@adiyaman.edu.tr
1016

Diğer Bilgiler

Fatih SEVİM
Bilgisayar İşletmeni
fsevim@adiyaman.edu.tr
1023

Diğer Bilgiler

Fotokopi/Evrak Dağıtımı
Fahri SALIK
Bilgisayar İşletmeni
fsalik@adiyaman.edu.tr
1023

Diğer Bilgiler

Fotokopi/Arşiv Sorumlusu
Tülay GÜLER
Bilgisayar İşletmeni
tisik@adiyaman.edu.tr
1086

Diğer Bilgiler

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Sekreteri/Temel Eğitim Bölüm Sekreteri
İlkay AYAZ
Memur
iayaz@adiyaman.edu.tr
1084

Diğer Bilgiler

Eğitim Bilimleri Bölüm Sekreteri/Özel Eğitim Bölüm Sekreteri/Birim Toplam Kalite Sorumlusu
Bilal TURAN
Bilgisayar İşletmeni
bturan@adiyaman.edu.tr
1088

Diğer Bilgiler

Taşınır Kayıt ve Kontrol Sorumlusu/Satın Alma
Burcu Demir
Bilgisayar İşletmeni
bdemir@adiyaman.edu.tr
1011

Diğer Bilgiler

Özel Kalem/Birim Web Sorumlusu/Yazı İşleri/Personel İşleri
Mehmet ÖZTUNÇ
Bilgisayar İşletmeni
moztunc@adiyaman.edu.tr
1022

Diğer Bilgiler

Tahakkuk/Formasyon Birim Yetkilisi
Serdar KARAKAŞ
Memur
skarakas@adiyaman.edu.tr
3453

Diğer Bilgiler

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Sekreteri
Nuran CANBAY
Şef
ncanbay@adiyaman.edu.tr
3453

Diğer Bilgiler

Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Sekreteri
Temel Eğitim Bölümü10
Nihat ŞİRECİ (Prof. Dr.)
Temel Eğitim Bölüm Başkanı
nsireci@adiyaman.edu.tr
1075

Diğer Bilgiler

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Murat Gökhan DALYAN (Doç. Dr.)
m.g.dalyan@adiyaman.edu.tr
1067

Diğer Bilgiler

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Mehmet Şükrü BELLİBAŞ (Doç. Dr.)
Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Başkanı
mbellibas@adiyaman.edu.tr
1061

Diğer Bilgiler

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Bekir KAYABAŞI (Doç. Dr.)
bkayabasi@adiyaman.edu.tr
1071

Diğer Bilgiler

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Suat ÇAPUK (Dr. Öğr. Üyesi)
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
scapuk@adiyaman.edu.tr
1055

Diğer Bilgiler

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Mehmet Emin DİNÇ (Dr. Öğr. Üyesi)
mdinc@adiyaman.edu.tr
1081

Diğer Bilgiler

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Filiz AYDEMİR (Öğr. Gör. Dr.)
faydemir@adiyaman.edu.tr
1073

Diğer Bilgiler

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Vahide YİĞİT GENÇTEN (Öğr. Gör. Dr.)
vgencten@adiyaman.edu.tr
1079

Diğer Bilgiler

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Mehmet GÜLTEKİN (Öğr. Gör. Dr.)
mgultekin@adiyaman.edu.tr
1079

Diğer Bilgiler

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Ayşe DURAN YILMAZ (Arş. Gör.)
aduran@adiyaman.edu.tr
1048

Diğer Bilgiler

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Eğitim Bilimleri Bölümü21
Kenan ÖZCAN (Prof. Dr.)
kozcan@adiyaman.edu.tr
1072

Diğer Bilgiler

Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı
Çağlar ÇAĞLAR (Prof. Dr.)
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
ccaglar@adiyaman.edu.tr
1039

Diğer Bilgiler

Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı
Tayfun SERVİ (Prof. Dr.)
tservi@adiyaman.edu.tr
1111

Diğer Bilgiler

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı
Ali ÜNİŞEN (Doç. Dr.)
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı
aunisen@adiyaman.edu.tr
1034

Diğer Bilgiler

Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı
Mehmet Ali YILDIZ (Doç. Dr.)
maliyildiz@adiyaman.edu.tr
1049

Diğer Bilgiler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
Gülşen BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK (Doç. Dr.)
gbuyuksahin@adiyaman.edu.tr
1033

Diğer Bilgiler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
Nazife KARADAĞ (Doç. Dr.)
nazifekaradag@adiyaman.edu.tr
1025

Diğer Bilgiler

Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı
Seval KIZILDAĞ ŞAHİN (Doç. Dr.)
sevalkizildag@adiyaman.edu.tr
1045

Diğer Bilgiler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
Hacı Hüseyin TAŞAR (Doç. Dr.)
htasar@adiyaman.edu.tr
1027

Diğer Bilgiler

Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı
Hakkı KONTAŞ (Doç. Dr.)
Eğitim Programı ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı
hkontas@adiyaman.edu.tr
1031

Diğer Bilgiler

Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı
Mustafa SÜRÜCÜ (Dr. Öğr. Üyesi)
msurucu@adiyaman.edu.tr
1035

Diğer Bilgiler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
Ahmet TANHAN (Dr. Öğr. Üyesi)
atanhan@adiyaman.edu.tr
1051

Diğer Bilgiler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
İlhan KOYUNCU (Dr. Öğr. Üyesi)
ilhankync@adiyamn.edu.tr
1101

Diğer Bilgiler

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı
Bilal KALKAN (Dr. Öğr. Üyesi)
bkalkan@adiyaman.edu.tr
1074

Diğer Bilgiler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
Sevilay ÇIRAK KURT (Doç. Dr.)
scirakkurt@adiyaman.edu.tr
1037

Diğer Bilgiler

Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı
Selçuk FIRAT (Dr. Öğr. Üyesi)
selcukfirat@adiyaman.edu.tr
1069

Diğer Bilgiler

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı
Derya ORHAN GÖKSUN (Doç. Dr.)
dorhan@adiyaman.edu.tr
1077

Diğer Bilgiler

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı
Metin BULUŞ (Öğr. Gör. Dr.)
mbulus@adiyaman.edu.tr
1119

Diğer Bilgiler

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı
Esen TURAN ÖZPOLAT (Doç. Dr.)
eozpolat@adiyaman.edu.tr
1113

Diğer Bilgiler

Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı
Abdullah Faruk KILIÇ (Arş. Gör. Dr.)
akilic@adiyaman.edu.tr
1119

Diğer Bilgiler

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı
Fatma KÜRKER (Arş. Gör.)
fatmakurker@adiyaman.edu.tr
1041

Diğer Bilgiler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü17
Ramazan GÜRBÜZ (Prof. Dr.)
rgurbuz@adiyaman.edu.tr
3368

Diğer Bilgiler

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Servet EKMEKÇİ (Prof. Dr.)
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı
sekmekci@adiyaman.edu.tr
3366

Diğer Bilgiler

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Abuzer AKGÜN (Prof. Dr.)
aakgun@adiyaman.edu.tr
3375

Diğer Bilgiler

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Gonca KESER (Doç. Dr.)
gkeser@adiyaman.edu.tr
3373

Diğer Bilgiler

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Ertan YOLOĞLU (Doç. Dr.)
eyologlu@adiyaman.edu.tr
3411

Diğer Bilgiler

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Serbay DURAN (Dr. Öğr. Üyesi)
İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
sduran@adiyaman.edu.tr
3402

Diğer Bilgiler

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Emrullah ERDEM (Doç. Dr.)
eerdem@adiyaman.edu.tr
3400

Diğer Bilgiler

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Esra AÇIKGÜL FIRAT (Dr. Öğr. Üyesi)
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
eacikgul@adiyaman.edutr
3415

Diğer Bilgiler

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Berat KARAAĞAÇ (Doç. Dr.)
bkaraagac@adiyaman.edu.tr
3454

Diğer Bilgiler

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Gülsen ŞAHİN (Dr. Öğr. Üyesi)
gsahin@adiyaman.edu.tr
3413

Diğer Bilgiler

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Gülsen KILINÇ (Dr. Öğr. Üyesi)
gkilinc@adiyaman.edu.tr
3409

Diğer Bilgiler

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Muhammed Fatih DOĞAN (Doç. Dr.)
mfdogan@adiyaman.edu.tr
3404

Diğer Bilgiler

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Turabi GEYİKLİ (Doç. Dr.)
tgeyikli@adiyaman.edu.tr
3406

Diğer Bilgiler

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Gülden GÜRSOY (Doç. Dr.)
gakdag@adiyaman.edu.tr
3352

Diğer Bilgiler

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Ümit DURUK (Arş. Gör. Dr.)
uduruk@adiyaman.edu.tr
3363

Diğer Bilgiler

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Ali TEMURTAŞ (Arş. Gör.)
atemurtas@adiyaman.edu.tr
3365

Diğer Bilgiler

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Aygen KOCA KOÇ (Arş. Gör.)
akoc@adiyaman.edu.tr
3372

Diğer Bilgiler

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü14
Ahmet AKKAYA (Prof. Dr.)
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı
aakkaya@adiyaman.edu.tr
1091

Diğer Bilgiler

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Mehmet YILMAZ (Doç. Dr.)
myilmaz@adiyaman.edu.tr
1099

Diğer Bilgiler

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
İsmail Hakan AKGÜN (Doç. Dr.)
hakgun@adiyaman.edu.tr
1103

Diğer Bilgiler

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Mustafa Said KIYMAZ (Doç. Dr.)
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
mkiymaz@adiyaman.edu.tr
1115

Diğer Bilgiler

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Sunay AKKAYA (Dr. Öğr. Üyesi)
sakkaya@adiyaman.edu.tr
1095

Diğer Bilgiler

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Kazım KARTAL (Dr. Öğr. Üyesi)
kkartal@adiyaman.edu.tr
1097

Diğer Bilgiler

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Fatma TORUN (Doç. Dr.)
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
ftorun@adiyaman.edu.tr
1105

Diğer Bilgiler

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Hüseyin EROL (Dr. Öğr. Üyesi)
herol@adiyaman.edu.tr
1097

Diğer Bilgiler

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Tahsin YAPRAK (Öğr. Gör. Dr.)
tyaprak@adiyaman.edu.tr
1109

Diğer Bilgiler

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Sezgin YILDIZ (Öğr. Gör.)
syildiz@adiyaman.edu.tr
1097

Diğer Bilgiler

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Sedat EROL (Arş. Gör. Dr.)
serol@adiyaman.edu.tr
1109

Diğer Bilgiler

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Duygu YÜCEER (Arş. Gör.)
dyuceer@adiyaman.edu.tr
1089

Diğer Bilgiler

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Canan Nimet MERT DURAN (Arş. Gör.)
cduran@adiyaman.edu.tr
1073

Diğer Bilgiler

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
İbrahim DOYUMĞAÇ (Arş. Gör.)
idoyumgac@adiyaman.edu.tr
1101

Diğer Bilgiler

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.