Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Tarihçe

TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

Tarihçe

Ana Bilim Dalı, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde ilk defa 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı için öğrenci kabul ederek faaliyete başlamıştır. Kurulduğu yıl olan 2008’de Türkçe Eğitimi Bölümü olarak faaliyet gösteren Ana Bilim Dalı, 2016 yılından itibaren eğitim fakültelerinin yeniden yapılanmasına bağlı olarak Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü altında Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı olarak hizmet vermektedir.

Genç ve donanımlı akademik kadrosu ile Ana Bilim Dalı, makale, kitap bölümü, bildiri gibi çalışmalarla alanyazına katkı sunmakta ve uluslararası indekslere giren makaleleri ile üniversite sıralamasına etki etmeye devam etmektedir.

Türkiye’nin köklü üniversitelerinde Türkçe Eğitimi alanında doktora eğitimlerini tamamlayan genç öğretim elemanları ile Ana Bilim Dalı, gücünü arttırmakta ve nitelikli bir eğitim sunmaktadır. Öğrencilerin akademik gelişimleri ile yakından ilgilenilen Ana Bilim Dalında ders içerikleri YÖK tanımlarına uygun olarak oluşturulmaktadır.

Tanıtım

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalından mezun olan öğrenciler MEB’e bağlı okullarda ve özel kurumlarda Türkçe öğretmeni olarak görev yapabildikleri gibi, üniversitelere ve özel kurumlara bağlı TÖMER’lerde (Türkçe Öğretim Merkezi) çalışabilmektedirler. Bunun yanı sıra mezunlarımız farklı kurumlarda ve yurtdışında dil uzmanı olarak görev yapmakta, televizyon kanallarında sunuculuk yapmakta, yayın evlerinde yazar ve editör olarak çalışabilmektedirler. Dört yıllık lisans eğitimini bitirenler, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurarak akademik hayata geçiş yapabilmektedirler.

Ana Bilim Dalında yüksek lisans yapma imkânı vardır. Şimdiye kadar Çocuk Edebiyatı Öğretimi, Dinleme Eğitimi, Konuşma Eğitimi, Okuma Eğitimi, Yazma Eğitimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi gibi alt alanlarda çeşitli tezler savunulmuştur.

ADYÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği mezunları; Türkçe Eğitimi, Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi olmak üzere toplamda üç farklı dalda yüksek lisans eğitimine başvuru yapabilmektedirler. Buna ek olarak Türkçe Eğitimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi programlarında doktora yapma imkânları bulunmaktadır.

ADYÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında 2 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 5 araştırma görevlisi, 1 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Türkçe Eğimi Ana Bilim Dalında görev yapan öğretim elemanlarının ayrıntılı özgeçmişlerine ABYS’den ulaşabilir. Yıllara göre küçük değişiklikler göstermekle birlikte Ana Bilim Dalında yaklaşık 200 öğrenci öğrenim görmektedir. Ana Bilim Dalı, üniversite tercih sonuçlarına göre rağbet gören bir program olup, her yıl kontenjanları tamamen dolmaktadır. Normal ve merkezi yatay geçiş başta olmak üzere Farabi, Erasmus ve özel öğrenci gibi tanımlarla da öğrenci kabulü mümkün olmaktadır.

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

Tarihçe

Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak 1987 yılında kurulan ve 1997-1998 eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine başlayan Fakültemiz 2006 yılında Adıyaman Üniversitesinin kuruluşu ile birlikte Adıyaman Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.11.1997 tarih ve 97.39.2761 sayılı kararı ile Eğitim Fakültelerinde yeniden yapılanma süreci başlatılmış ve bu çerçevede Eğitim Fakültemizin İlköğretim Bölümüne bağlı olarak Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı açılmış ve 2001-2002 eğitim ve öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır. 2005 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Öğrenim süresi dört akademik yıldır.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından 2016 yılında alınan kararla Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında kurulan Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü'nde Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı olarak yeniden yapılanmıştır.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programında yaklaşık 240 öğretmen adayı öğrenim görmektedir. Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı “yüksek lisans” programını da yürütmektedir.

ADYÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalında 2 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi, 1 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Sosyal Bilgiler Eğimi Ana Bilim Dalında görev yapan öğretim elemanlarının ayrıntılı özgeçmişlerine ABYS’den ulaşabilir.

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.